Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXVIII/784/2022
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-07-2022
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta

Uchwała XXXVIII/783/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-07-2022
w sprawie: - o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała XXXVIII/782/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-07-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała XXXVIII/781/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-07-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Uchwała XXXVIII/780/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 14-07-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Uchwała XXXVII/779/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gliwice oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach i stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działania Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice oraz Prezesa Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

Uchwała XXXVII/778/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach

Uchwała XXXVII/777/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dot. Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Uchwała XXXVII/776/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, położonych przy ul. Brzechwy w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice

Uchwała XXXVII/775/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 09-06-2022
w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice na lata 2022-2032”