Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej - oświetlenie treningowe 06-03-2017
10:00
0 0
2. Wdrożenie usługi WFS 17-02-2017
10:00
0 0
3. Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2017-2018 08-02-2017
10:00
4 5
4. Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania Splunk Enterprise 24-11-2016
10:00
0 0
5. Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach - 2016 20-09-2016
10:00
0 0
6. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. Portowej w Gliwicach. 10-08-2016
10:00
1 1
7. Dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie 12 miesięcy 04-08-2014
13:00
0 0
8. Opracowanie projektu suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską 14-03-2014
10:00
0 0
9. Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania finansami miasta 20-01-2014
10:00
1 0
10. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 21-06-2013
10:00
2 1