Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice 2024-2025 06-02-2024
9:00
0 0
2. zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych punktach na terenie miasta Gliwice 02-02-2024
9:00
0 0
3. Oświetlenie uliczne w ciągu ul. Hoblera w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 157 w ramach GBO2024 01-02-2024
12:00
0 0
4. Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej miasta Gliwice na lata 2024-2027 31-01-2024
9:00
0 1
5. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - analiza porealizacyjna (2) 29-01-2024
12:00
0 1
6. Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Urząd Miejski w Gliwicach w okresie 12 miesięcy 26-01-2024
9:00
0 1
7. Usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta Gliwice 25-01-2024
16:45
0 0
8. Niszczenie nośników danych 0 0
9. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń [2] 28-12-2023
9:00
0 3
10. Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Gliwice na podstawie art. 130a ustawy PORD 15-12-2023
15:00
0 0