Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zatoki autobusowej przy ul. Mechaników 30-11-2020
10:00
0 2
2. Montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń parteru, II i III piętra w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 24-11-2020
9:00
1 9
3. Usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 16-11-2020
10:00
0 1
4. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego realizowanego w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów"współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2) 16-11-2020
8:30
3 5
5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Inżynier Kontraktu 06-11-2020
9:00
1 1
6. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Nadzór Autorski 26-10-2020
10:00
1 6
7. Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta i pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice 21-10-2020
10:00
1 3
8. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 21-10-2020
9:00
27 54
9. Druk wraz z transportem Miejskiego Serwisu Informacyjnego - GLIWICE 20-10-2020
10:00
0 1
10. Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice 19-10-2020
9:00
3 15