Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych pracowni warsztatu samochodowego realizowanych w ramach projektu pn.:"Mechanika najwyższych lotów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 31-07-2020
9:00
3 24
2. Wymiana 38 sztuk kopuł klap dymowych polegająca na demontażu zniszczonych i dostawie wraz z  montażem nowych kopuł klap dymowych na dachu obiektu Arena Gliwice przy ul. Akademicka 50 30-07-2020
9:00
0 1
3. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) w Gliwicach 23-07-2020
9:00
2 4
4. Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego - remont obiektów (3) 22-07-2020
16:00
0 1
5. Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera - w systemie zaprojektuj i wybuduj 22-07-2020
10:00
0 3
6. Dostawa i wymiana szyby między centralami wentylacyjnymi K30-K31 na hali Arena Gliwice 20-07-2020
12:00
0 0
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektu (2) - Zadaszenie istniejącej trybuny wraz z nowymi elementami zagospodarowania terenu - dokumentacja projektowa - część I  - Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego - dokumentacja projektowa - część II 17-07-2020
15:00
0 1
8. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 13-07-2020
9:00
0 2
9. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pt: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów 10-07-2020
10:00
0 1
10. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Gliwice na terenie Miasta Gliwice na rok 2021 10-07-2020
10:00
1 1