Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów -roboty budowlane 09-06-2023
9:00
0 1
2. Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 30-05-2023
9:00
0 2
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ulicami Poznańską a Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 11 w ramach GBO2023" 18-05-2023
16:00
0 0
4. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach 18-05-2023
16:00
0 0
5. Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 08-05-2023
9:00
0 2
6. Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 12 miesięcy 08-05-2023
9:00
0 1
7. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic i instalacji centralnego ogrzewania 28-04-2023
8:00
0 1
8. Montaż oświetlenia przy schodach pomiędzy ulicami Poznańską a Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 11 w ramach GBO2023 (2) 27-04-2023
16:00
0 0
9. Budowa sześciu lamp solarnych przy trzech przejściach dla pieszych znajdujących się przy ul. Daszyńskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 135 w ramach GBO2023 27-04-2023
9:00
0 1
10. Nadzór nad umowami na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice na lata 2023-2024 25-04-2023
15:00
0 0