Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Opróżnianie ulicznych koszy na odpady w centrum miasta i pojemników na psie odchody na terenie miasta Gliwice 08-11-2023
9:00
0 1
2. Zakup subskrypcji dla systemu bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych (PAM) na okres 12 miesięcy 02-11-2023
10:00
0 0
3. Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony 2024-2025 30-10-2023
10:00
0 2
4. "Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice" w zakresie części II (ul. Dubois) - 2 25-10-2023
9:00
0 1
5. "Bieżące utrzymanie elementów woonerfu przy ul.Siemińskiego w roku 2024" 23-10-2023
13:00
0 0
6. Zimowe oczyszczanie ciągów pieszych znajdujących się poza pasem drogowym na terenie miasta Gliwice 23-10-2023
16:00
0 0
7. Bieżące utrzymanie stanu technicznego oraz czystości ławek na terenie miasta Gliwice w roku 2024 - zapytanie ofertowe. 23-10-2023
13:00
0 0
8. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń 23-10-2023
9:00
0 4
9. "Zakup wraz z dostawą 20 sztuk ławek miejskich w 2023 roku - zapytanie ofertowe". 19-10-2023
13:00
0 0
10. Ochrona całodobowa budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd 17-10-2023
8:00
0 3