Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Cykliczne mycie koszy i pojemników na psie odchody 24-03-2023
15:00
0 0
2. Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice 2023-2024 20-03-2023
9:00
0 1
3. Wykonanie audytu oświetlenia przejść dla pieszych 15-03-2023
15:00
0 0
4. Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice (2) 10-03-2023
9:00
0 1
5. Utrzymanie czystości w budynkach administrowanych przez Urząd Miejski w Gliwicach w okresie 12 miesięcy 08-03-2023
9:00
0 2
6. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu wdrożenia zmian norm ISO/IEC 27001:2022 oraz ISO/IEC 27002:2022 (PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01). 07-03-2023
16:00
0 0
7. "Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych" - Zakup pętli indukcyjnych dla 4 jednostek 07-03-2023
16:00
0 0
8. "Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych" - Zakup krzeseł ewakuacyjnych dla 4 jednostek 07-03-2023
16:00
0 0
9. Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów - dokumentacja projektowa (2) 27-02-2023
9:00
1 4
10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury w Gliwicach (2) 27-02-2023
14:00
0 0