Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach 29-03-2024
9:00
0 0
2. Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, motorowerów i przyczep 29-03-2024
9:00
0 0
3. Dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 12 miesięcy 29-03-2024
9:00
0 1
4. Dostawa papieru na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2024 r. do 31.07.2025 r. 22-03-2024
10:00
0 1
5. Cykliczne mycie koszy i pojemników na psie odchody posadowionych na terenie miasta Gliwice 20-03-2024
16:00
0 0
6. Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach 14-03-2024
9:00
0 0
7. Modernizacja piętrowych rozdzielnic elektrycznych pionów A, D, E i F w budynku UM przy ul. Zwycięstwa 21 14-03-2024
9:00
0 2
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych - wykonanie wiat dla zawodników rezerwowych oraz małej zadaszonej trybuny 08-03-2024
8:00
0 2
9. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń [3] 07-03-2024
9:00
0 1
10. Zakup usługi demagnetyzacji oraz niszczenia nośników danych 26-02-2024
10:00
0 0