Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice 05-02-2021
8:30
2 6
2. Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r. 03-02-2021
9:00
3 10
3. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb 02-02-2021
10:00
0 3
4. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostępu 25-01-2021
10:00
1 6
5. Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. Rymera do ul. Kujawskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj 18-01-2021
10:00
0 1
6. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29 (2)
14-01-2021
9:00
0 0
7. Modernizacja oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj 14-01-2021
9:00
0 6
8. Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II - 4 Rejony
13-01-2021
9:00
3 15
9. Obsługa prawna wybranych wydziałów w latach 2021-2023 12-01-2021
9:00
0 0
10. Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej w zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Gliwice z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych. 08-01-2021
9:00
1 5