Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zimowe oczyszczanie ciągów pieszych znajdujących się poza pasem drogowym na terenie miasta Gliwice 23-10-2023
16:00
0 0
2. Bieżące utrzymanie stanu technicznego oraz czystości ławek na terenie miasta Gliwice w roku 2024 - zapytanie ofertowe. 23-10-2023
13:00
0 0
3. IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń 23-10-2023
9:00
0 4
4. "Zakup wraz z dostawą 20 sztuk ławek miejskich w 2023 roku - zapytanie ofertowe". 19-10-2023
13:00
0 0
5. Ochrona całodobowa budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd 17-10-2023
8:00
0 2
6. Bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej w roku 2024. 16-10-2023
13:00
0 0
7. Wynajem, montaż i demontaż oświetlenia dekoracyjnego 2023/2024 11-10-2023
12:00
0 0
8. "Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice" w zakresie części II (ulica Dubois) 11-10-2023
9:00
0 0
9. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w roku 2024 10-10-2023
10:00
0 1
10. Rozbiórki obiektów 06-10-2023
9:00
0 0