Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zakup usługi demagnetyzacji oraz niszczenia nośników danych 26-02-2024
10:00
0 0
2. Zakup usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle 23-02-2024
12:00
0 0
3. Wynajem urządzeń drukujących wraz z nadzorem eksploatacyjnym dla UM w Gliwicach 21-02-2024
12:00
0 0
4. Budowa szpitala miejskiego - Inżynier Kontraktu 19-02-2024
10:00
0 6
5. Budowa szpitala miejskiego 14-02-2024
10:00
0 12
6. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn.: Oświetlenie uliczne w ciągu ul. Hoblera w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 157 w ramach GBO2024 08-02-2024
12:00
0 0
7. Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice 2024-2025 06-02-2024
9:00
0 0
8. zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych punktach na terenie miasta Gliwice 02-02-2024
9:00
0 0
9. Oświetlenie uliczne w ciągu ul. Hoblera w systemie zaprojektuj i wybuduj wniosek nr 157 w ramach GBO2024 01-02-2024
12:00
0 0
10. Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej miasta Gliwice na lata 2024-2027 31-01-2024
9:00
0 1