Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Rozbiórki obiektów 20-01-2020
9:00
1 5
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej 07-11-2019
11:00
4 3
3. Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka - opracowanie dokumentacji projektowej (2) 14-10-2019
11:00
0 1
4. Budowa budynku Szpitala Miejskiego - dokumentacja projektowa 13-08-2019
10:00
4 11
5. Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku 2019/2020 i 2020/2021 24-06-2019
9:00
0 3