Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach 06-05-2020
9:00
11 26
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów - dokumentacja projektowa doposażenia areny lekkoatletycznej 04-05-2020
10:00
0 1
3. Konserwacja i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na rejony 29-04-2020
9:00
1 6
4. Obsługa geodezyjna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w roku 2020/2021 22-04-2020
9:00
0 1
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. Orlickiego do ul. Staromiejskiej. 15-04-2020
10:00
1 6
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta Gliwice 15-04-2020
9:00
0 2
7. Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj 14-04-2020
10:00
1 9
8. Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 - zaprojektuj i wybuduj (4) 08-04-2020
10:00
1 2
9. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt: Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp, cieków i rzek (14,15,18,40,41 rz. kłodnica) w systemie zaprojektuj i wybuduj 03-04-2020
10:00
0 7
10. Termomodernizacja budynków przy ul. Konstantego Damrota 10B, ul. Studziennej 1, ul. Tadeusza Kościuszki 40 oraz Zespole Szkolono-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 - opracowanie dokumentacji projektowej 02-04-2020
11:00
0 7