Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym - dokumentacja projektowa (3) 25-03-2020
10:00
1 1
2. Wykonanie zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych oraz skaningu laserowego z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, modelu 3D wraz z dostarczeniem przeglądarki danych. 19-03-2020
13:00
1 3
3. Zakup, dostawa i  montaż wyposażenia dla pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 1 (2) 19-03-2020
14:00
0 4
4. Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski (2) 13-03-2020
10:00
2 7
5. Wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej (ścieralnej) istniejącej ścieżki rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu przystanku rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej (stacji Trynek) 11-03-2020
9:00
0 1
6. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pt. "Zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego w pracy urzędnika" dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach 10-03-2020
16:00
0 0
7. Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów 09-03-2020
10:00
2 2
8. Wymiana 38 sztuk kopuł klap dymowych polegająca na demontażu zniszczonych i dostawie wraz z  montażem nowych kopuł klap dymowych na dachu obiektu Arena Gliwice przy ul. Akademicka 50 03-03-2020
9:00
0 1
9. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane 03-03-2020
9:00
26 54
10. Przeprowadzenie kursów zawodowych, realizowanych w ramach projektu pn.: "Mechanika najwyższych lotów", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 02-03-2020
9:00
3 10