Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM" w Gliwicach przy ul. Derkacza 10 03-06-2020
9:00
4 11
2. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym - dokumentacja projektowa(4) 02-06-2020
16:00
0 1
3. Usługa outsourcingu druku w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów oraz utrzymania kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach 29-05-2020
10:00
3 7
4. Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - Inżynier Kontraktu 28-05-2020
9:00
2 18
5. Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta" (ul. Bojkowska) - część II 25-05-2020
9:00
1 2
6. Bieżąca obsługa przepompowni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice (2) 21-05-2020
9:00
0 1
7. Pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadań pt: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi i  Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi-ETAP II 20-05-2020
9:00
2 6
8. Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach 18-05-2020
10:00
1 11
9. Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego - remont obiektów (2) 15-05-2020
15:00
3 2
10. Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj 15-05-2020
9:00
1 1