Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków na terenie miasta Gliwice 26-02-2020
9:00
0 1
2. Wynajem urządzeń drukujących wraz z nadzorem eksploatacyjnym 21-02-2020
10:00
0 0
3. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - remont obiektów - wykonanie ekspertyzy (5) 21-02-2020
10:00
1 1
4. Przeprowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU nr 1 w Gliwicach (2) 19-02-2020
9:00
1 2
5. Wymiana uszkodzonej szyby między centralami wentylacyjnymi K30-K31 - hala Arena Gliwice. 18-02-2020
12:00
0 0
6. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A 18-02-2020
10:00
5 7
7. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie 01.04.2020 - 31.03.2022 17-02-2020
9:30
3 3
8. Bieżąca obsługa przepompowni kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice 05-02-2020
9:00
1 6
9. Budowa oświetlenia na ul. Rybnickiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach -Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego 31-01-2020
10:00
5 12
10. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pt. Zabudowa urządzeń podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z remontem wylotów. 29-01-2020
9:00
0 1