Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Spis rejestrów publicznych / Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu.

Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu.


Nazwa rejestru

Baza Eco - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, podlegających udostępnieniu.

Prowadzony od:

01.01.2001-wersja papierowa, 01.07.2001 wersja elektroniczna

Podstawa prawna prowadzenia rejestru

art.24 ust.3 ustawy oraz art.19 Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr.62,poz.627 z późniejszymi zmianami/ od 15.10.2008 - art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)

Cel prowadzenia rejestru

Wymóg ustawowy

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru

Wydział Środowiska 032-239-11-36

Rejestr zawiera

Nazwiska i imiona Opis, temat dokumentu,data zatwierdzenia,zakres przedmiotowy,nazwa dokumementu,miejsce przechowywania,czy dokument jest ostateczny,data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie, uwagi,rodzaj dokumentu,znak sprawy,zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji,zatwierdził,wytworzył,obszar, którego dokument dotyczy,data dokumentu,adres elektroniczny zawierający nośnik dokumentu,numery kart innych dokumentów w sprawie.

Dostępność

jawny

Wydział prowadzący

Wydział Środowiska
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-08-20 06:17:05
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-20 06:17:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieTomasz Bartel23-02-2022 14:02:20
2Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel20-08-2020 06:18:57
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel20-08-2020 06:17:05