Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 507/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap II i III – budynek B1 i C1).

Projekt uchwały (druk nr 506/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap I – budynek A2).

Projekt uchwały (druk nr 505/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap I – budynek A1).

Projekt uchwały (druk nr 512/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 537/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 504/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: włączenia Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 503/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: włączenia Przedszkola Miejskiego nr 18 w Gliwicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 530/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Projekt uchwały (druk nr 523/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na rogu ul. Jaskółczej i ul. Kosów.

Projekt uchwały (druk nr 522/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 179.