Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Wygaśnięcie zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wypis do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Wtórnik wypisu do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

Wtórnik zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Zmiana zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Zezwolenie na przewóz regularny specjalny

Wtórnik zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Wypis do zezwolenia na przewóz regularny

Wygaśnięcie zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Zmiana zezwolenia na przewóz regularny

Wtórnik zezwolenia na przewóz regularny

Zezwolenie na przewóz regularny

Wypis z zezwolenia na przewóz regularny

Wygaśnięcie zezwolenia na przewóz regularny

Zmiana zaświadczenia na potrzeby własne

Zaświadczenie na potrzeby własne

Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na potrzeby własne

Zmiana wypisu do licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wypis do licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik wypisu do licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik licencji taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja taxi

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wygaśnięcie licencji taxi

Wygaśnięcie licencji na samochód osobowy

Aktualizacja pojazdów zgłoszonych do licencji taxi (zmniejszenie liczby)

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wypis do licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do posiadanego uprawnienia

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik wypisu do licencji na samochód osobowy

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wtórnik licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wygaśnięcie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wygaśnięcie licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Wtórnik licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wypis do licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Licencja na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Aktualizacja wykazu pojazdów zgłoszonych do licencji na pojazd 7-9

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Wtórnik wypisu do licencji na pojazd od 7 do 9 osób

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123). Wymagane dokumenty: Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. : zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument ni...

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Wykreślenie z rejestru stacji kontroli pojazdów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Aktualizacja danych w rejestrze stacji kontroli pojazdów

Wydanie decyzji w sprawie tabliczki znamionowej

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd zarejestrowany w Polsce)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd zabytkowy)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd po wymianie ramy lub podwozia bez numeru fabrycznego)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (zatarcie lub sfałszowanie numeru)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd sprowadzony z zagranicy)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd odzyskany po kradzieży)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd nabyty na licytacji)

Decyzja w sprawie nadania numeru VIN (pojazd marki SAM)

Zmiana zakresu wpisu w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców

Zmiana wpisu w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców

Wykreślenie z rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Poświadczenia spełnienia dodatkowych wymagań

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Aktualizacja danych w rejestrze ośrodków szkolenia kierowców

Wtórnik legitymacji instruktora

Wymiana legitymacji przy zmianie danych instruktora

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie Gliwic

Uprawnienia diagnosty

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie Gliwic

Uzupenienie uprawnień diagnosty